Moc na jednu noc je fúziou divadelnej performance a inštalácie, ktoré spolu vytvárajú náhľad do zákulisia jednej generácie hercov. Diskusia medzi aktérmi je vedená v necenzurovanej podobe umožňujúcej divákom nahliadnuť na povrch. Inscenácia divákom prináša možnosť zažiť neformálnu diskusiu v kontrapunkte so zasnívanými, miestami až patetickým ,,ja“, ktoré síce nosíme v sebe, ale nepotrebujeme ich už živiť.

 

Postfaktuálnu dobu vnímame ako dobu, v ktorej sa snažíme oklamať predovšetkým samých seba. Nechávame sa zavádzať vo všetkých sférach nášho života, strácame sa v polopravdách, ktoré sú ľahko overiteľné, ale naučená pohodlnosť nám nedovoľuje vymaniť sa z tohto vplyvu. Falošný obraz o sebe prezentujeme ako spontánnosť a večer pri hodnotení dňa prestávame toho človeka spoznávať. Žijeme v rovnakom čase a priestore, nosíme dve tváre, avšak na rozdiel od minulosti, strácame aj tú pravú, na ktorú sa už v zrkadle pre istotu nepozeráme.

 

Scenár: kolektív

Dramaturgia: Jakub Szatinský

Produkcia: Hana Kopkášová

Réžia: kolektív

 

účinkujú: Katarína Andrejcová, Šimon Ferstl, Tomáš Pokorný, Kristína Svarinská, Pavol Šimun