Bratislava
Tá suka ma všetko. Neraz vyhrala súťaž krásy, no ani raz sa do nej neprihlásila. Zvláda ovládať vesmír z detašovaného pracoviska na Bali.