divoká Petržalka
Musela sa dostať z dola až hore cez všetky práce sveta. Zozbierala už niekoľko cien a napriek svojej širokospektrálnosti umeleckého prejavu nepozná strop svojich možností. Nezdolná púpava, rozpísaná kniha, nekonečný príbeh.