Stupava
Umelecký vedúcko, divadelný poradca, dobrovoľný umelecký šéf, nekonečne dobrý človek. Hneď po skončení divadelnej školy robil v divadle. Popri tom jedno zakladal a v ďalšom šéfoval. Mimo to robí ešte divadlo a píše do divadla. Tento človek má k divadlu čo povedať. A povie!