Najbližšie hráme:

Shift.jpeg

To, čo pre nás začiatkom roka 2020 bolo nepredstaviteľné, je dnes (stále) našou realitou. Po vyhlásení stavu núdze a povinnej karanténe sa ľudia v našej krajine na týždne zatvorili doma – pred svetom a častokrát aj sami pred sebou.

Účinkujú: Michaela Fech, Šimon Ferstl, Lena Libjaková, Tomáš Pokorný, Pavol Šimun

03.10.2021  o  19:30

Divadlo DPM

LBA03507.jpg

"Chaos sa stáva poriadkom sveta." Ako ťažké je pre nás akceptovať fakt, že chaos je poriadkom sveta? Naozaj sme odsúdení na zjednodušujúce riešenia?

Účinkujú: Matej Babej, Edita Borsová, Lenka Libjaková, Tomáš Pokorný, Roman Poláčik

21.10.2021  o  19:30

Divadlo DPM