Najbližšie hráme:

prev.jpeg

 

Sú generáciou, ktorá odchádza inak a smúti inak. Majú vlastné pravidlá a posmrtné rituály. Vedia sa dokonale pripraviť a dokonale žialiť. Zvládajú spievať, plávať, tancovať, konverzovať a nezapadať do davu.

31.8.2022  o  19:30

Účinkujú: Edita Koprivčevič Borsová, Jakub Jablonský, Lenka Libjaková, Tomáš Pokorný, Tomáš Turek

utek.jpg

Stále ťažšie a ťažšie, s väčšími rozpakmi, oslavujeme akýkoľvek technologický pokrok ľudstva. Všetko sa meria predovšetkým škodami, ktoré človek svojou aktivitou napácha.

12.9.2022  o  19:30

Divadlo DPM

Účinkujú: Tomáš Turek

prev.jpeg

 

Sú generáciou, ktorá odchádza inak a smúti inak. Majú vlastné pravidlá a posmrtné rituály. Vedia sa dokonale pripraviť a dokonale žialiť. Zvládajú spievať, plávať, tancovať, konverzovať a nezapadať do davu.

18.9.2022  o  19:30

Účinkujú: Edita Koprivčevič Borsová, Jakub Jablonský, Lenka Libjaková, Tomáš Pokorný, Tomáš Turek

Shift.jpeg

To, čo pre nás začiatkom roka 2020 bolo nepredstaviteľné, je dnes (stále) našou realitou. Po vyhlásení stavu núdze a povinnej karanténe sa ľudia v našej krajine na týždne zatvorili doma – pred svetom a častokrát aj sami pred sebou.

19.9.2022  o  19:30

Divadlo DPM

Účinkujú: Michaela Fech, Šimon Ferstl, Lena Libjaková, Tomáš Pokorný, Pavol Šimun